Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Treťohory a štvrtohory

Otázka

Kostra šablozubého tigraLebka šablozubého tigra

Ktoré obdobie vývoja Zeme bolo pred 65,5 - 2,588 mil. rokov?

Answers

Otázka

Z čoho vzniklo hnedé uhlie?

Answers

z ihličnatých a listnatých stromov

zo stromovitých papradí, plavúňov a prasličiek

z planktónu

Otázka

Čo vzniklo usadzovaním planktónu na dne pokojných zátok?

Answers

hnedé uhlie

neporiadok a znečistenie

ropa a zemný plyn

Otázka

Ktorý nový typ krajiny sa objavil v treťohorách?

Answers

plytké moria

lúky s trávami

Otázka

Ktoré obdobie vývoja Zeme začalo pred 2,588 mil. rokov?

Answers

nový zákon

Otázka

Čím bolo typické podnebie štvrtohôr?

Answers

silnými búrkami

častými vlnami cunami

periodickými poklesmi teplôt

Otázka

Aké obdobia sa striedali v štvrtohorách?

Answers

ľadové a medziľadové

obdobia dažďov a sucha

tropické a subtropické

Otázka

Pre aké doby boli typické mamuty, srstnaté nosorožce, pižmone, soby a lumíky?

Answers

medziľadové

stredovek a novovek

Otázka

Pre aké obdobia boli typické lesné slony, obrovské jelene, šablozubé mačkovité šelmy, jaskynné medvede?

Answers

pre obdobie okolo začiatku nášho letopočtu

medziľadové

Otázka

Ktorý druh človeka sa objavil pred 100 tis. rokmi?

Answers

homo sapiens

homo erectus

australopithecus

Otázka

Ktorý predok súčasných ľudí sa najviac podobal na dnešného človeka?

Answers

neandertálec

homo erectus

Otázka

Ktoré sú vedúce skameneliny treťohôr?

Answers

niektorí politici

numulity a zuby niektorých hlodavcov

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Treťohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štvrtohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Kostra šablozubého tigra: By Tommy from Arad (SmilodonUploaded by FunkMonk) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Lebka šablozubého tigra: By Stickpen (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons