Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Prvohory a druhohory

Otázka

Život v druhohorách

Ako nazývame obdobie vývoja Zeme nasledujúce po starohorách?

Otázka

Ako sa nazýva štvrté obdobie prvohôr?

Otázka

Skameneliny ktorých živočíchov sú vedúce skameneliny prvohôr?

Otázka

Čo vzniklo z prvohorných prasličiek, papradí a plavúňov?

Answers

hnedé uhlie

čierne uhlie

Otázka

Prvé suchozemské rastliny boli:

Otázka

Ako sa nazýva kontinent, ktorý tvoril súš na konci prvohôr?

Otázka

Ktoré obdobie vývoja Zeme nasledovalo po prvohorách?

Otázka

Ktoré obdobia boli v druhohorách?

Answers

trias, jura, perm

trias, jura, krieda

trias, krieda, kambrium

Otázka

Na ktoré kontinenty sa rozpadla pangea?

Answers

Laurázia, Afrika, Amerika

Ázia, Gondwana, Austrália

Laurázia, Gondwana

Otázka

Aké vrásnenie začalo prebiehať v druhohorách?

Otázka

Druhohory zvykneme označovať aj za éru:

Answers

plazov (dinosaurov)

vtákov a cicavcov

Otázka

Ktoré sú vedúce skameneliny druhohôr?

Answers

amonity a belemnity

lastúrniky a ulitníky

žraloky a cicavce

Otázka

Skameneliny ktorého druhu živočíchov sú na obrázku?

Skameneliny trilobitov

Otázka

Skameneliny ktorého druhu živočíchov sú na obrázku?

Skameneliny belemnitov

Otázka

Skameneliny ktorého druhu živočíchov sú na obrázku?

Amonity

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prvohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Druhohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Život v druhohorách: By James Carter Beard [Public domain], via Wikimedia Commons

Skameneliny trilobitov: By Szilas (Mineral Museum of Siófok) [Public domain], via Wikimedia Commons

Trilobit: By Trilobite_tracks_at_World_Museum_Liverpool.JPG: Rept0n1xderivative work: JMCC1 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Amonity: By Takkk (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Belemnity: By Xvazquez (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons