Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Prahory a starohory

Otázka

Kontinenty na konci starohôr pred 550 miliónmi rokov

Ako sa nazýva obdobie vývoja Zeme ktoré bolo pred 4 - 2,5 mld. rokov?

Otázka

Ako sa nazýva plynný obal Zeme?

Answers

Otázka

Čo zapríčinilo vytváranie kráterov na Zemi v prahorách?

Otázka

Najstaršie vápence sú:

Otázka

Prítomnosť ktorých organizmov dokazujú stromatolity?

Otázka

Kedy začal na Zemi vznikať život?

Answers

približne pred 3,5 mld. rokov

približne pred 4,6 mld. rokov

približne pred 2000 rokmi

Otázka

Kde vznikol život?

Answers

v plytkých moriach

v rajskej záhrade

Otázka

Čo dalo možnosť pre vznik života?

Answers

prítomnosť organických látok v atmosfére

prítomnosť mimozemšťanov na Zemi

prítomnosť najdôležitejších prvkov a dostatok energie

Otázka

Čím sa živili prvé organizmy žijúce bez prítomnosti kyslíka?

Answers

živili organickými látkami, ktoré vznikali pri fotosyntéze

živili sa organickými látkami, ktoré vznikali voľne v prírode z anorganických zdrojov

mäsom a listami rastlín

Otázka

Čo pomohlo zvyšovať podiel kyslíka v atmosfére?

Answers

fotosyntéza

výbuchy sopiek

Otázka

Ako sa nazýva obdobie vývoja Zeme nasledujúce po prahorách?

Otázka

Ktoré organizmy sa rozvíjali v starohorách?

Answers

organizmy s bunkovým jadrom, najmä riasy

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prahory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Starohory

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mapa sveta: By Electionworld, Jmeert [Public domain], via Wikimedia Commons