Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Stavba Zeme

Otázka

Základné litosférické dosky (platne)

Ktorá je najvrchnejšia vrstva Zeme?

Otázka

Ktorá časť sa nachádza pod zemskou kôrou?

Answers

oceánska zemská kôra

Otázka

Ktorá je najvnútornejšia časť zemského telesa?

Otázka

Ktoré vrstvy tvoria pevninskú zemskú kôru?

Answers

usadené horniny, žulová vrstva a čadičová vrstva

usadené horniny a čadičová vrstva

usadené horniny a žulová vrstva

Otázka

Ktoré vrstvy tvoria oceánsku zemskú kôru?

Answers

usadené horniny, žulová vrstva a čadičová vrstva

usadené horniny a čadičová vrstva

usadené horniny a žulová vrstva

Otázka

Čím je tvorená litosféra?

Answers

zemskou kôrou

zemskou kôrou a vrchnou časťou zemského plášťa

zemskou kôrou a celým zemským plášťom

Otázka

Na čo je rozlámaná litosféra?

Answers

veľké balvany

litosférické dosky

nie je rozlámaná, je celistvá

Otázka

Dochádza k pohybom litosféry?

Otázka

Ako nazývame plynný obal Zeme?

Answers

Otázka

Pomocou čoho vedci skúmajú vnútro Zeme?

Answers

skúmaním hornín, zemetrasných vĺn a meteoritov

vrtmi do jadra Zeme

pozorovaním z družíc a lietadiel

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu