Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Vek Zeme a skameneliny

Otázka

Skamenelina rybyFosília Tyranosaura rexaHmyz zakonzervovaný v jantári

Aký je približne vek Zeme?

Answers

4,6 svetelných rokov

4,6 milióna rokov

4,6 miliardy rokov

Otázka

Z čoho zisťujeme, ako vyzeral život v minulých geologických obdobiach?

Answers

zo skamenelín

z vedomostí predkov

Otázka

Čo je skamenelina?

Answers

Tvarovo nezachovaný zvyšok organizmu, stopa po činnosti organizmu, alebo takýto zvyšok presýtený nerastnými látkami pochádzajúci z geologickej prítomnosti.

Tvarovo zachovaný zvyšok organizmu, stopa po činnosti organizmu, alebo takýto zvyšok presýtený nerastnými látkami pochádzajúci z geologickej minulosti.

Pomerne dobre zachovaný človek so starodávnymi názormi nepočúvajúci modernú hudbu žijúci v prítomnosti z neznámych príčin.

Otázka

Čo označuje pomerný vek hornín?

Answers

Počet rokov od vzniku horniny.

Určuje, ktorá vrstva (hornina) je staršia a ktorá je mladšia.

Pomer medzi staršou horninou a jej vekom v rokoch.

Otázka

Na základe čoho sa zisťuje pomerný vek hornín?

Answers

vedúcich skamenelín

nevedúcich skamenelín

odhadu veku hornín podľa farby

Otázka

Čo sú vedúce skameneliny?

Answers

Sú skameneliny organizmov, ktoré v ideálnom prípade žili veľmi dlhé obdobie (ideálne dodnes) na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny.

Sú ľudia, ktorí v ideálnom prípade riadia spoločnosť celý život (alebo jeho podstatnú časť) s nesprávnymi názormi na jej chod a s vysokou schopnosťou zmeny politickej orientácie podľa strany, ktorá je pri moci.

Sú skameneliny organizmov, ktoré v ideálnom prípade žili krátke obdobie ale na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny.

Otázka

Čo vyjadruje skutočný vek hornín?

Answers

počet rokov od vzniku horniny

ktorá hornina je staršia a ktorá je mladšia

kedy má hornina alebo vrstva narodeniny

Otázka

Na základe čoho sa zisťuje skutočný vek hornín?

Answers

na základe vedúcich skamenelín

na základe rozpadu rádioaktívnych látok

na základe odhadu od buka do buka

Otázka

Podľa zmien v živej a neživej prírode sa vývoj Zeme rozdeľuje do:

Answers

geologických ér

staroveku, stredoveku a novoveku

obdobia pred našim letopočtom a obdobia nášho letopočtu

Otázka

Ktoré sú základné geologické obdobia?

Answers

prahory a starohory

prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory

prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory

Otázka

Na ktorom obrázku je kamenné jadro lastúry?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skameneliny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geochronológia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Technika_datovania 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vek_Zeme 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_dating 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Ryba: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Tyranosaurus: By Copyright © 2005 David Monniaux (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Hmyz: By Leptofoenus_pittfieldae_(male).JPG: Michael S. Engelderivative work: Kevmin [CC BY 3.0 or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Kamenné jadro: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenená lastúra: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Odtlačok lastúry: By Dhzanette (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons