Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Horninový cyklus

Otázka

Čo spôsobuje horninový cyklus?

Answers

slnečná energia, zemské teplo a zemská príťažlivosť

slnečná energia, zemské teplo a príťažlivosť mesiaca

vietor, vlnobitie, príboj, ľudská činnosť

Otázka

Koľko rádovo trvá horninový cyklus?

Answers

stovky rokov

niekoľko sekúnd

milióny rokov

Otázka

K vypracovaniu ďalších otázok budete potrebovať nasledujúci obrázok.

Horninový cyklus

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 1?

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 2?

Answers

kryštalizácia

usadené horniny

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 3?

Answers

usadené horniny

premenené horniny

vyvreté horniny

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 4?

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 5?

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 6?

Answers

usadené horniny

premenené horniny

vyvreté horniny

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 7?

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 8?

Answers

usadené horniny

premenené horniny

vyvreté horniny

Otázka

Čo je na obrázku znázornené pod číslom 9?

Answers

zvetrávanie

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle (Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Horninový cyklus: By Woudloper/Woodwalker (I photoshopped this) [Public domain, Public domain, GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons