Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Krasové procesy

Otázka

Speleológ v terénePráce speleológa v zatopenej jaskyniSpeleológ pri zostupe do jaskyne

V akých oblastiach hlavne prebiehajú krasové procesy?

Answers

v žulových oblastiach

v púštnych oblastiach

vo vápencových oblastiach

Otázka

Pôsobením hlavne čoho vznikajú krasové útvary?

Otázka

Ako sa nazývajú ryhy s dĺžkou niekoľkých metrov, šírkou od niekoľkých centimetrov do niekoľkých metrov a hĺbkou maximálne 2 metre?

Otázka

Ako sa nazýva lievikovitá alebo misovitá jama s hĺbkou a šírkou niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov?

Otázka

Ako sa nazývajú veľmi hlboké jamy vznikajúce zväčšením závrtov, prepadnutím do veľkých podzemných priestorov alebo zvislým vymieľaním vodou?

Otázka

Ako sa nazýva miesto, kde sa vodný tok stráca pod zemou?

Otázka

Ako sa nazýva miesto, kde sa vodný tok opäť objavuje na povrchu zeme?

Otázka

Ako sa nazýva prírodný podzemný priestor?

Otázka

Ako sa nazývajú kvaple rastúce z hora nadol?

Answers

Otázka

Ako sa nazývajú kvaple rastúce zdola nahor?

Answers

Otázka

Ako sa nazývajú spojené kvaple?

Answers

Otázka

Ako sa nazývajú veľmi tenké kvaple?

Otázka

Na ktorom obrázku sú škrapy?

Otázka

Ako sa nazýva veda zaoberajúca sa štúdiom jaskýň?

Answers

stereológia

speleológia

Enable JavaScript