Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Usadené horniny

Otázka

Tiesňava vymodelovaná v pieskovcoch kaňonu Antelope v UtahuVrt na získavanie plynu z bridliceBojnický zámok je postavený na travertínovej skale

Ako sa nazývajú doskovité telesá do ktorých sa usádzajú usadené horniny?

Otázka

Ako sa nazýva spodná staršia vrstva?

Answers

najspodnejšia vrstva

Otázka

Aké horniny vznikajú usadzovaním úlomkov hornín a minerálov?

Answers

biogénne usadené horniny

úlomkovité usadené horniny

chemické usadené horniny

Otázka

Aké horniny vznikajú z tiel odumretých rastlín a živočíchov?

Answers

biogénne usadené horniny

úlomkovité usadené horniny

chemické usadené horniny

Otázka

Aké horniny vznikajú vylučovaním minerálnych látok z vody?

Answers

chemické usadené horniny

úlomkovité usadené horniny

biogénne usadené horniny

Otázka

Ktorá hornina nepatrí medzi nespevnené úlomkovité usadené horniny?

Otázka

Ktorá hornina nepatrí medzi spevnené úlomkovité usadené horniny.

Otázka

Do akej skupiny hornín patria rašelina, vápenec, ropa a uhlie?

Answers

úlomkovité usadené horniny

biogénne usadené horniny

chemické usadené horniny

Otázka

Do akej skupiny hornín patria sadrovec, kamenná soľ, dolomit a travertín?

Answers

chemické usadené horniny

spevnené úlomkovité usadené horniny

biogénne usadené horniny

Otázka

Ktorá hornina vzniká stmelením štrku?

Otázka

Ktorá hornina vzniká hlavne zo schránok organizmov?

Otázka

Ktorá hornina vznikla z ihličnatých a listnatých stromov v rastúcich v treťohorách?

Answers

čierne uhlie

hnedé uhlie

Otázka

Ako sa nazýva hornina vzniknutá zo stromovitých prasličiek, plavúňov a papradí rastúcich v prvohorách?

Answers

hnedé uhlie

čierne uhlie

Otázka

Ako sa nazýva hornina vznikajúca vylúčením minerálnych látok v okolí prameňov minerálnych a termálnych vôd?

Enable JavaScript