Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Vonkajšie geologické procesy

Otázka

Skalný hríb utvorený vodnou eróziouErózia dokáže vytvoriť krásne skalné útvarySahara

Ako nazývame rozpad hornín a minerálov bez zmeny ich chemického zloženia?

Answers

mechanické zvetrávanie

chemické zvetrávanie

Otázka

Ako nazývame rozklad hornín a minerálov, pri ktorom dochádza aj k chemickým zmenám?

Answers

mechanické zvetrávanie

chemické zvetrávanie

sedimentácia

Otázka

Čo je výsledkom zvetrávania?

Answers

Otázka

Ako nazývame pomalý pohyb zvetranín po svahu?

Otázka

Čo sa tvorí pod skalami vplyvom opadávania úlomkov?

Otázka

Ako sa nazýva rýchly pohyb más svahu narušením jeho stability napr. výdatným dažďom?

Otázka

Ako sa nazýva rušivá činnosť vody?

Answers

vodná erózia

vodná erupcia

Otázka

Ako sa volá kužel naplavenín vybiehajúci do mora pri ústí rieky?

Answers

delta air lines

riečna delta

Otázka

Čo spôsobuje príťažlivosť Mesiaca na mori?

Otázka

Kde by sme mohli nájsť kontinentálny ľadovec?

Answers

v Rakúskych Alpách

v Austrálii

v Antarktíde

Otázka

Ako nazývame pieskové presypy vznikajúce činnosťou vetra?

Otázka

Na ktorom obrázku je znázornené zliezanie svahu?

Otázka

Na ktorom obrázku je horský ľadovec?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvetrávanie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Erózia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zosuv 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ľadovec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weathering 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvětrávání 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slope_stability 

http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Skalný hríb: By yeowatzup from Katlenburg-Lindau, Germany [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Skalné útvary: By Wing-Chi Poon (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Sahara: By fr:Utilisateur:Jgremillot (Image uploaded to fr:) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Zliezanie: By Dar-Ape (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Opadávanie: By Hadi (self-made by Hadi) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zosuv: By Orlovic [Public domain], via Wikimedia Commons

Horský ľadovec: By Rafael Brix (SehLax) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ľadovec v Antarktíde: By Liam Quinn from Canada [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons