Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Premena hornín a premenené horniny

Otázka

Michelangelova mramorová socha Dávida

Ktoré sú hlavné činitele premeny hornín?

Answers

zemetrasenie

sopečná činnosť

teplota a tlak

Otázka

Čo je typické pre premenené horniny?

Answers

bridličnatosť

veľké minerálne zrná

rovnorodosť

Otázka

Ktorá hornina vzniká z ílovitej horniny?

Otázka

Ktorá hornina vzniká premenou fylitu?

Otázka

Ktorá hornina vzniká premenou svoru alebo žuly?

Otázka

Ktorá hornina vzniká premenou vápenca?

Otázka

Ktorá premenená hornina sa využíva na výrobu nehorľavých a izolačných materiálov?

Otázka

Ktorá premenená hornina je najvýznamnejšou železnou rudou?

Otázka

Ktorá hornina sa môže použiť na výrobu magnetov?

Otázka

Na ktorom obrázku je rula?

Otázka

Na ktorom obrázku je mramor?

Otázka

Ako sa nazýva premena veľkých más hornín na veľkých areáloch vo väčšej hĺbke?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Metamorfóza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Premenené_horniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Fylit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Svor_(hornina) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rula 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mramor 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphic_rock 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rock_types

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Socha Dávida: By Rico Heil ((User:Silmaril)) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Fylit: By Rama. (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons

Svor: By Clem Rutter, Rochester, Kent. [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rula: By Grabenstedt at nemčina Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Mramor: By Titus Tscharntke [Public domain], via Wikimedia Commons

Grafit: By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Magnetit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons