Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Otázka

Michelangelova mramorová socha Mojžiša v Bazilike San Pietro, Rím, Taliansko

Ktoré suroviny obsahujú kovy?

Otázka

Ktoré suroviny neobsahujú kovy?

Answers

bauxit a magnetit

Otázka

Ako sa najčastejšie získava ropa?

Answers

v povrchových baniach

v podzemných baniach

Otázka

Magnetit je:

Answers

železná ruda

olovená ruda

hliníková ruda

Otázka

Galenit je:

Answers

zinková ruda

olovená ruda

hliníková ruda

Otázka

Sfalerit je:

Answers

zinková ruda

olovená ruda

železná ruda

Otázka

Bauxit je:

Answers

olovená ruda

zinková ruda

hliníková ruda

Otázka

Z čoho sa robia pálené tehly?

Answers

z ílovitej hliny

z kremičitého piesku

z rádioaktívnych surovín

Otázka

Z čoho sa robí sklo?

Answers

z kremičitého piesku

Otázka

Ktoré suroviny sú energetické?

Answers

štrk, piesok, vápenec

magnetit, limonit, bauxit

ropa, uhlie, zemný plyn

Otázka

Čo sa vyrába z kaolínu?

Answers

porcelán, keramika

sklenné poháre a misy

Otázka

Čo sa vyrába z vápenca?

Answers

pomníky a obrubníky

vápno a cement

náhradné ulity pre slimákov

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu