Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Rudy

Otázka

Argentit - ruda striebra

Ako sa nazývajú nerastné suroviny, ktoré obsahujú kovy?

Otázka

V čom sa často vyskytujú rudy?

Answers

v rudných krboch

v rudných jaskyniach

v rudných žilách

Otázka

Čo sú rudné žily?

Answers

pukliny v horninách vyplnené rudami

žily v tele človeka

prázdne pukliny v horninách

Otázka

Ako sa nazýva drahý žltý kov nachádzajúci sa v prírode aj v čistej forme prvku?

Otázka

Z ktorého minerálu sa získava meď?

Otázka

Z ktorého minerálu sa získava olovo?

Otázka

Z ktorého minerálu sa získava zinok?

Otázka

Z ktorého minerálu sa získava antimón?

Otázka

Z ktorého minerálu sa získava železo?

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Zlato

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Pyrit

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Chalkopyrit

Enable JavaScript