Skip navigation

Krasové procesy

Výučba a učenie

Kras

Kras je označenie pre vápencové oblasti, v ktorých došlo vplyvom erózie k odstráneniu väčšiny zvetralinového plášťa. Prevládajúce chemické zvetrávanie následne narúša obnaženú krajinu a vytvára tak typické krasové útvary. Krasové oblasti vznikajú pôsobením povrchovej a podpovrchovej vody v ľahko rozpustných horninách. Dôležitým činiteľom je rozpustený oxid uhličitý vo vode. Najčastejšie vzniká kras na vápenci, ale môže byť aj na kamennej soli, sadrovci, íloch, pieskovcoch a zlepencoch.

Typický povrch krasových oblastí


Krasové útvary

Škrapy

Sú to ryhy s dĺžkou niekoľkých metrov, šírkou od niekoľkých centimetrov do niekoľkých metrov a hĺbkou maximálne 2 metre.

Škrapy

Krasové jamy - závrty

Krasová jama predstavuje lievikovitú alebo misovitú jamu s hĺbkou a šírkou niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov.

ZávrtLievikovitý závrt

Priepasti

Vznikajú zväčšením závrtov, prepadnutím do veľkých podzemných priestorov alebo zvislým vymieľaním vodou.

Priepasť Macocha

Ponor

Je miesto, kde sa vodný tok dostáva pod povrch zeme.

Riečka Demänovka sa stráca v ponoroch a opäť sa objavuje v Pustej jaskyniPonor

Vyvieračka

Je miesto, kde sa vodný tok dostáva na povrch zeme.

VyvieračkaVyvieračka

Jaskyne

Jaskyňa je prírodný podzemný priestor. Vzniká v krase postupným odplavovaním horniny, vo vulkanických horninách ako dutina po plynoch, alebo na pobreží pôsobením prílivových vĺn. Štúdiom jaskýň sa zaoberá speleológia. Jaskyne môžu mať rôznu výzdobu:

  • stalaktity - kvaple rastúce zo stropu smerom nadol
  • stalagmity - kvaple rastúce smerom zdola nahor
  • stalagnáty - spojené kvaple (keď sa stalaktity a stlagmity v strede spoja, vytvárajú jeden spojený kvapeľ)
  • brčká - tenké stalaktity
  • ľadová výzdoba
  • aragonitová výzdoba...
Proces tvorby kvapľovBelianska jaskyňaBystrianska jaskyňaDemänovská jaskyňa slobodyDemänovská ľadová jaskyňaDobšinská ľadová jaskyňaDomicaJaskyňa DrinyGombasecká jaskyňaHarmanecká jaskyňaJasovská jaskyňaOchtinská aragonitová jaskyňaVažecká jaskyňa
Slovenský kras

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kras 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Škrapy 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Závrt 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Propast 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ponor_(speleologie) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyvieračka 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Speleológia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jaskyne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stalaktit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stalagmit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stalagnát 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gombasecká_jaskyňa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karst 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kras

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Kras: By Ekočlen (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Škrapy: By User:Serinde (Own work) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Závrt s vodou: By Mason Berry [Public domain], via Wikimedia Commons

Lievikovitý závrt: By Doronenko (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Macocha: By Ben Skála, Benfoto (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Demänovka: By Pudelek (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Ponor: By RomanM82 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vyvieračka 1: By Dave Bunnell (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vyvieračka 2: I, Prazak [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Proces tvorby kvapľov: By chris 論 (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Belianska jaskyňa: By Petr Vilgus (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Bystrianska jaskyňa: By Pe3kZA (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Demänovská jaskyňa slobody: By Juloml (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Demänovská ľadová jaskyňa: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Dobšinská ľadová jaskyňa: By Michal Klajban (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Domica: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Driny: By Peko (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Gombasecká j.: By Semu (Own work(own work by uploader)) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Harmanecká j.: By Juloml (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Jasovská j.: By Tatra-domasa.sk (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ochtinská aragonitová j.: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Važecká j.: By Peko (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons