Skip navigation

Život ekosystému

Výučba a učenie

Život ekosystému

Pre život v ekosystéme je potrebný dostatok potravy a živín. Potravové vzťahy vyjadrujú potravové reťazce a potravové siete. Potravový reťazec vyjadruje prenos látok a energie medzi organizmami, kde predchádzajúci článok je potravou nasledujúceho. Na začiatku potravového reťazca sú väčšinou rastliny, od ktorých závisia živočíchy.

Príklady potravových reťazcov:

  • pastevno-koristnícky (viaže sa na producenty a konzumenty): rastlina (tráva) → bylinožravec (húsenica, koník) → mäsožravce (jašterica → had → sokol)
  • parazitický: parazit ↔ hostiteľ
  • rozkladný (viaže sa na organizmy rozkladajúce odumreté telá): odumretý organizmus → huby → baktérie → prvoky → huby
Potravové reťazce
Potravový reťazec
Potravové reťazce vytvárajú potravové siete, ktoré vyjadrujú zložité potravové vzťahy v ekosystéme.
Potravová sieť
Potravová sieť
Vzťah z hľadiska množstva potravy medzi producentami a konzumentami vyjadruje potravová pyramída. Producenty sú na základni pyramídy (musí ich byť najviac a tvoria aj najviac biomasy). Bylinožravých konzumentov je logicky menej a dravcov najmenej. Smerom od producentov ku konzumentom sa hromadí aj množstvo škodlivín v telách organizmov.
Potravová pyramída
Potravová pyramída
V ekosystémoch sa v určitých časových obdobiach menia podmienky (zmeny klímy, znečistenie, výbuch sopky...), preto sa menia aj ekosystémy - menia sa populácie aj spoločenstvá. Hovoríme o vývoji ekosystému. Tento vývoj je postupný. Niekedy môžu nepriaznivé podmienky ekosystém zničiť úplne (sopka, sucho...) - vývoj a obnova môže trvať veľmi dlho.
Vývoj ekosystému:
  1. narušenie starého ekosystému (omladzovanie ekosystému) - nové životné podmienky, nízka druhová pestrosť, jednoduchšie vzťahy
  2. vyzrievanie ekosystému - pribúdanie nových populácii, vytváranie nových spoločenstiev, zložitejšie vzťahy
  3. dosiahnutie stability (klimax - vyzretý ekosystém) - ustálený stav, rovnováha neživých a živých zložiek, vysoká druhová pestrosť
Nepriaznivý vplyv človeka na ekosystém
Vývoj ekosystému

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravní_řetězec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_chain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_web 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Potravinový_reťazec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Potravové reťazce: By chris 論 (through works of J. Patrick Fischer, C. Schuhmacher, Madprime, Luis Fernández García, Luis Miguel Bugallo Sánchez, chung-tung yeh, Susanne Heyer and Simon Andrews) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Potravová sieť: By LadyofHats (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Potravová pyramída: By Thompsma (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vplyv človeka na ekosystém: By Sandra Díaz [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons