Skip navigation

Horninový cyklus

Výučba a učenie

Horninový cyklus

Slnečná energia, zemské teplo a zemská príťažlivosť spôsobujú kolobeh hornín (aj minerálov) v prírode. Trvanie takéhoto cyklu je v miliónoch rokov.

Horninový cyklus

  1. Vyvreté a premenené horniny zvetrávajú, ich úlomky sú prenášané a usadzované - vznikajú usadené horniny.
  2. Premenené a usadené horniny sa dostávajú do veľkých hĺbok, kde vplyvom teploty sa roztavia a vzniká z nich magma.
  3. Usadené a vyvreté horniny vplyvom tlaku a teploty sa menia na premenené horniny.
  4. Z magmy a lávy vznikajú vyvreté horniny.
Horninový cyklus
Horninový cyklus

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle (Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Horninový cyklus 1: By User:Lies Van Rompaey (File:Gesteentecyclus.svg) [CC0], via Wikimedia Commons

Horninový cyklus 2: By Woudloper/Woodwalker (I photoshopped this) [Public domain, Public domain, GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons