Skip navigation

Geologické procesy

Výučba a učenie

Geologické procesy

Sú to procesy meniace zemský povrch.

Himaláje - výsledok geologických procesov

Zdroje energie geologických procesov:

 • zemské teplo
 • zemská príťažlivosť
 • príťažlivosť Mesiaca
 • slnečné žiarenie
Mount Everest (8848 m.n.m.)


Vnútorné geologické procesy

 • zväčšujú rozdiely v nadmorskej výške
 • rozčleňujú zemský povrch
 • zdrojom energie je zemské vnútro - teplo a príťažlivosť
 • príklady procesov:
  • premena hornín
  • sopečná činnosť
  • horotvorná činnosť
  • zemetrasenie

Sopka Tavurvur v Papui Novej Guinei


Vonkajšie geologické procesy

 • zmenšujú rozdiely v nadmorskej výške
 • zdrojom energie je slnečné žiarenie, príťažlivosť Mesiaca a Zeme
 • príklady procesov ovplyvnených slnečným žiarením:
  • veterná činnosť
  • morská činnosť
  • zvetrávanie
 • príklady procesov ovplyvnených príťažlivosťou Mesiaca:
  • príliv
  • odliv
 • príklady procesov ovplyvnených príťažlivosťou Zeme:
  • činnosť dažďa
  • činnosť riek
  • činnosť ľadu
  • vznik usadených hornín

Činnosť ľadovca Schlatenkees v Rakúsku


Katastrofické geologické procesy

Cunami

Sú to veľmi veľké vlny spôsobené podmorským zemetrasením. V prímorských oblastiach spôsobujú veľké škody.

Šírenie vĺn cunami z miesta vzniku zemetraseniaSchéma vzniku cunamiKeď nefunguje varovný systém, cunami ľudí prekvapia.

Cunami v Japonsku

Zemetrasenia

Sú otrasy zemskej kôry.

Schéma vzniku zemetraseniaNičivé dôsledky zemetrasenia

Zemetrasenia
Zemetrasenie v Nepále

Zosuvy

Sú náhle zosunutia po svahu.

Priehrada Vajont v Taliansku po katastofálnom zosuveZosuv svahu neďaleko Ria de Janeira

Zosuv

Výbuch sopky

Výbuch sopky Sv. Heleny (1980) - jeden deň pred výbuchom a po výbuchu

Sopečné výbuchy
Najničivejšie sopky

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_formation

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_history_of_Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Himaláje: By This illustration was made by Michel Royon (User:Royonx) and released under the license(s) stated above. You are free to use it for any purpose as long as you credit me and follow the terms of the license.Example : © Dr Michel Royon / Wikimedia CommonsIf you use this image outside of the Wikimedia projects, I would be happy to hear from you par courriel ( royonx gmail.com). Thanks !Ce message en français (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Mount Everest: By Ryszard Pawłowski [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Tavurvur: By Taro Taylor edit by Richard Bartz (originally posted to Flickr as End Of Days) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Schlatenkees: By SehLax (taken by SehLax) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Animácia cunami: By Animation fournie par Vasily V. Titov, Sous-directeur du Service de Cartographie des Raz de marée et Inondations (TIME) du NOAA, aux USA (NOAA) [Public domain], via Wikimedia Commons

Schéma vzniku cunami: By Anthony Liekens [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Ľudia a cunami: By David Rydevik (email: david.rydevik@gmail.com), Stockholm, Sweden. (Originally at Bild:Davidsvågfoto.JPG.) [Public domain], via Wikimedia Commons

Schéma vzniku zemetrasenia: By Dr.T (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Ničivé dôsledky zemetrasenia: By 李元顥 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Priehrada Vajont: By US Army [Public domain], via Wikimedia Commons

Zosuv svahu: By Eurico Zimbres (Own source) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Sopka Sv. Heleny: By MSH80_st_helens_from_johnston_ridge_09-10-80.jpg: Harry GlickenSthelens1.jpg: Harry Glicken, USGS/CVOderivative work: Cz-David [Public domain], via Wikimedia Commons