Skip navigation

Geologické jednotky Slovenska

Výučba a učenie

Geologické jednotky Slovenska

Územie Slovenska patrí do Západných Karpát. Je to pásmové pohorie.

Geologická mapa Slovenska

Staršie geologické jednotky Slovenska

Vznikli alpínskym vrásnením.

Gemerské pásmo

 • časť Slovenského rudohoria, Volovské vrchy - prvohorné fylity, čadiče, ryolity
 • Slovenský raj a Slovenský kras - druhohorné vápence
Slovenské RudohorieVolovské vrchySlovenský rajSlovenský kras

Veporské pásmo

 • časť Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier, Veporské a Stolické vrchy - prvohorné premenené horniny a žula
 • Muránska planina - druhohorné vápence
Veporské vrchyMuránska planinaKráľova hoľa - Nízke Tatry

Pásmo jadrových pohorí

 • sú tvorené jadrom zo žuly alebo premenených hornín, na jadre sú vrstvy vápencov a dolomitov
 • Tatry, Malá a Veľká Fatra, Považský Inovec, Malé karpaty, Tribeč
Rez jadrovým pohorímVysoké TatryMalá FatraVeľká FatraPovažský InovecMalé KarpatyTríbeč

Bradlové pásmo

 • bradlo je skala z druhohorných vápencov, vyčnievajú z ílovcov a pieskovcov
 • časť Bielych Karpát, Považie, Orava, Pieniny
Lednické bradlo na PovažíVršatecké bradláBradlo Červený KameňPieniny

Flyšové pásmo

 • flyš - striedanie pieskovcov a ílovcov
 • časť Bielych Karpát, Kysuce, časť Oravy, Čergov, Nízke Beskydy
FlyšČergovNízke Beskydy

Mladšie geologické jednotky Slovenska

 • sopečné pohoria - Slánske vrchy, Vihorlat, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Poľana - andezity, ryolity, čadiče, tufy
 • kotliny a nížiny - ílovce, pieskovce, íly, piesky, štrky, vápence, hliny, spraše, ľadovcové usadeniny, travertíny
Slánske vrchyVihorlatVtáčnikKremnické vrchyZvolenská kotlinaZáhorská nížinaViate piesky na Záhorí

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia_Slovenska 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gemerské_pásmo 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Veporské_pásmo 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pásmo_jadrových_pohorí 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bradlové_pásmo 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Flyšové_pásmo 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sopečné_pohoria 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Geologie_Západních_Karpat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Western_Carpathians

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Geologická mapa Slovenska: By Pelex (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Slovenské rudohorie: By Jozef Kotulič (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Volovské vrchy: By Potocny (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Slovenský raj: By Kristian Slimak Kristo (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Slovenský kras: Martin Hlauka (Pescan) [Attribution], via Wikimedia Commons

Veporské vrchy:Daniel Baránek [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Muránska planina: Daniel Baránek [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kráľova hoľa: By Ján Púpava (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rez jadrovým pohorím: I, Pelex [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Vysoké Tatry: By Mgr.Marta Kotuličová (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Malá Fatra: By Michal Klajban (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Veľká Fatra: By Pudelek (Marcin Szala) (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Považský Inovec: Martin Hlauka (Pescan) [Attribution], via Wikimedia Commons

Malé Karpaty: By Stanislav Doronenko (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Tribeč: By Pelex (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Lednické bradlo: By Radek Linner (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Vršatecké bradlá: By autor:Zp (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Bradlo Červený Kameň: By Radek Linner (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Pieniny: I, Selso [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Flyš: By Tomasz Kuran (Meteor2017) (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Čergov: By Dodoni (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Nízke Beskydy: By Peter Zelizňák (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Slánske vrchy: By Ing.Mgr.Jozef Kotulič (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vihorlat: By Radek DRLIČKA (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vtáčnik: By Pe3kZA (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kremnické vrchy: By Pe3kZA (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zvolenská kotlina: By Pe3kZA (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Záhorská nížina: By Stanislav Doronenko (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Viate piesky: By Doronenko (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons