Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Magmatická a sopečná činnosť

Doplň chýbajúce slová!

Magmatická činnosť

je zmes roztavených látok zemským povrchom. Jej teplota je 650 - 1200 °C. Obsahuje prakticky všetky prvky periodickej tabuľky, no len niektoré z nich (kremík, hliník, železo, vápnik, horčík, draslík, sodík a titán) sú obsiahnuté vždy v množstvách nad 1 %. Hlavné zložky sú oxid kremičitý (SiO2), alkálie (Na, K, Ca, Mg) a Fe. Obsahuje aj vodnú paru a rôzne plyny. Procesy súvisiace s magmou sa nazývajú činnosť. Magma sa tvorí hlavne v zemskom tavením hornín. Po roztavení magma k povrchu, nakoľko jej hustota je nižšia, ako hustota okolia. Následok stúpania je vznik magmatických komôr (magmatických ), a následnej vulkanickej činnosti. Jej ochladzovaním vznikajú horniny a kryštalizujú minerály. Pod zemským povrchom tuhne pomaly a tak vznikajú vyvreté horniny (napr. žula).

Magma v sopke Kilauea na Havajských ostrovoch

Sopečná činnosť (vulkanizmus)

Je to proces prenikania magmy na zemský , čím vzniká láva. je roztavená hornina na povrchu Zeme. Teplota lávy je od 700 °C do 1 200 °C. Stuhnutím lávy vznikajú vyvreté horniny (napr. čadič). Pri sopečnej činnosti vznikajú sopky, lávové prúdy, lávové fontány... Sopka alebo je útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch (kde sa nazýva láva) prípadne pod vodu alebo ľad. Príčinou výbuchu sopky je vysoký plynov v magmatickom kozube. Do vzduchu sa dostávajú sopečné (sopečný popol a bomby) a zo sopky vytekajú lávové . Sprievodné javy sopečnej činnosti sú výrony plynov a pary, horúce pramene, gejzíry a žlté povlaky na okolitých horninách.

Schéma stavby sopky

Schéma stavby sopky:

 1. magmatický
 2. pôvodná geologická stavba
 3. sopečný
 4. základňa sopky
 5. nahromadenie magmy, ktorá sa nedostala na povrch
 6. žila
 7. popolové vrstvy
 8. úbočie sopky
 9. lávové vrstvy
 10. hrdlo
 11. parazitický kráter
 12. lávový
 13. ústie
 14. sopečný
 15. popolový mrak
Výbuch sopky Etny (Sicília, Taliansko)

Enable JavaScript