Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Minerály

Doplň chýbajúce slová!

 

Minerály

Minerály v zemskej kôre vznikajú v dutinách, tavenine magmy, trhlinách a podobne (tvorením kryštálov) z tavenín, z roztokov alebo z plynov. Kаždý minerál má charakteristický tvar . Kryštál je teleso s pravidelnou vnútornou stavbou - kryštálovou (pravidelné usporiadanie atómov, iónov a molekúl), z nej vyplýva určitý vonkajší s plochami a hranami, ale aj minerálu. V hornine býva kryštál často deformovaný, pretože mu prekáža iný minerál. Kryštál môže byť mikroskopicky malý, niekoľkocentimetrový a ojedinele aj niekoľkometrový. Kryštály narastené na spoločnom základe vytvárajú drúzu. Veľa kryštálov toho istého minerálu vyvíjajúcich sa na obmedzenom priestore vytvára kryštalické agregáty (zhluky kryštálov).

Grafit (tuha)

Je minerál. Je z atómov . Medzi atómami sú slabé väzby a sú usporiadané v .

Diamant

Je minerál. Tiež je z atómov uhlíka, ale tie sú inak usporiadané ako pri grafite a sú medzi nimi silné väzby.

Kamenná soľ

Je zo striedajúcich sa sodíka a chlóru.

Fyzikálne (mechanické) vlastnosti minerálov

Diamant
Hustota

Podľa hustoty rozdeľujeme minerály na:

  • - majú veľkú hustotu (zlato)
  • - majú malú hustotu (kamenná soľ)

Tvrdosť

- je schopnosť kryštálu odolávať poškodeniu kryštálovej plochy iným minerálom alebo predmetom.

Stupnica tvrdosti:

  1. soľ

Optické vlastnosti

Farba

Podľa farby rozdeľujeme minerály na:

  • (síra je žltá)
  • podľa prímesí v štruktúre (ametyst do fialova)
  • (krištáľ)

Lesk

Je svetla od minerálu. Môže byť (pyrit, zlato) a . Nekovový môže byť (diamant), (krištáľ), mastný (ílovité kryštály), hodvábny (azbest) a (sľuda).

Chemické vlastnosti minerálov

Rozpustnosť vo vode

Kamenná sa výborne a rýchlo rozpúšťa vo vode, kalcit pomalšie, kremeň sa vôbec.

Rozklad pôsobením chemikálii

Kalcit sa pôsobením kyseliny chlorovodíkovej, zlato nie.

Drahý opál

Enable JavaScript