Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Biologická a ekologická rovnováha

Doplň chýbajúce slová!

Biologická rovnováha

Biologická rovnováha v ekosystéme je vtedy, keď je stav živých zložiek v ekosystéme - vyrovnaný vzťah (ideálne počty) producentov a . Táto rovnováha sa udržuje väzbou. Biologická rovnováha má význam pre stabilitu prírody. Môže sa narušiť napr. znečisťovaním prostredia, rozšírením choroby, nedostatkom zrážok, nadbytkom zrážok, neregulovaným lovom zvierat, výrubom stromov... Príkladom narušenia biologickej rovnováhy môže byť premnoženie v monokultúrach smerkov, ktoré vysadil človek, premnoženie vplyvom dlhodobých zrážok a následných povodní...

Vyschnuté smreky vplyvom narušenej biologickej rovnováhy pri premnožení lykožrúta

Spätná väzba môže byť:

 • - zvyšovanie množstva potravy vedie k zvýšeniu množstva jej konzumentov, zvýšenie množstva koristi vedie k zvýšeniu množstva predátorov, viacej dospelých jedincov vedie k zvýšeniu počtu mláďat,... (zvýšenie prvku A zvýši množstvo prvku B)
 • - zvýšenie množstva predátorov zníži množstvo koristi, zvýšením počtu konzumentov sa zmenší množstvo ich potravy, ... (zväčšenie množstva prvku B zníži množstvo prvku A)
zväčšenie počtu

spätná väzba

zväčšenie počtu

korisť

Myš

 

predátor

Mačka

zmenšenie počtu

spätná väzba


zväčšenie počtu
Ekologická rovnováha
Ekologická rovnováha je schopnosť ekosystému udržiavať (pôvodný) stav po narušení podmienok ekosystému (prívalové dažde, výbuch sopky, zásah človeka...). Stabilnejšie sú prírodné ekosystémy v (vyzreté ekosystémy), nestabilnejšie sú ekosystémy vo vývoji a ekosystémy.

Vplyvy narúšajúce ekologickú rovnováhu:

 • vzduchu, vody a pôdy
 • zmeny
 • rast ľudskej populácie
 • šírenie
 • stavebná činnosť
 • doprava
 • energetika
Narušená ekologická rovnováha - regulovaný tok, hrádza, znečistenie vody

Ako by sme mali hospodáriť, aby sa nenarušila ekologická rovnováha v krajine?

 • zachovať čo najviac
 • chovať zvieratá na voľných plochách - pasienky, výbehy
 • využívať hnojivá - hnoj, kompost
 • využívať ochranu rastlín - lienky požierajú vošky, jarabice požiarajú pásavky...
 • využívať bio látky, ktoré sa v prírode rýchlo
 • chrániť pôvodné vodné toky
 • chrániť pôdu pred - protiveterné zábrany, správny výrub stromov
 • využívať ekologické zdroje - slnečné kolektory, fotovoltika
 • podporovať ekologickú (hybridné pohony, elektrické vozidlá, autá na vzduch)
 • v domácnostiach odpad
Biofarma

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu