Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Treťohory a štvrtohory

Doplň chýbajúce slová!

Treťohory (pred 65,5 - 2,588 mil. rokov)

Geologický vývoj a podnebie

 

Začiatkom treťohôr dosiahli kontinenty takmer ich dnešnú pozíciu. Prebehli mladšie fázy vrásnenia, výrazná bola sopečná činnosť. Pokračovalo teplé obdobie z druhohôr, no neskôr sa ochladilo. Z listnatých a ihličnatých stromov v močiaroch bez prístupu vzduchu vznikalo uhlie. Usadzovaním odumretého planktónu na dne pokojných zátok vznikala a zemný plyn.

Vývoj života

Charakteristickým predstaviteľom jednoduchého života v treťohorných moriach boli (vedúce skameneliny treťohôr), jednobunkovce, ktorých vápencové schránky dosahovali veľkosť až 15 mm. Podieľali sa na tvorbe takzvaných vápencov. Moria boli bohaté aj na koraly, mäkkýše (najmä lastúrniky a ulitníky), ježovky, kraby... Dominantou morí boli kostnaté ryby a žraloky. Niektoré druhy, ako napr. karcharodon dosahovali obrovské rozmery. Na súši nastal veľký rozvoj vtákov a , pre ktorých nastalo vyhynutím dinosaurov priaznivejšie prostredie. Ich výhodami bolo najmä to, že sa starali o potomstvo a mali menšie problémy sa vyrovnať so zmenami podnebia. Rozvíjal sa aj hmyz, menšie plazy a obojživelníky. Treťohory boli prvým obdobím, v ktorom sa príroda priblížila dnešnému obrazu. Z cicavcov sa začali rozvýjať hlodavce (vedúcimi skamenelinami treťohôr sú aj ich ), hmyzožravce, kopytníky, chobotnáče, šelmy a predchodcovia opíc. Ich prví predstavitelia sa však od dnešných výrazne líšili. Vo flóre treťohôr prevláda zastúpenie krytosemenných rastlín - javory, buky, duby, figovníky, magnólie, palmy... Rástli aj nahosemenné rastliny ( ). Vznikali lúky s trávami.

Štvrtohory (začali pred 2,588 mil. rokov)

Geologický vývoj

Pokračovalo vrásnenie. Podnebie bolo typické periodickými poklesmi teplôt, ktoré vyúsťovali do dôb. V priebehu týchto období došlo k rozšíreniu pevninských ľadovcov, v našej oblasti mala krajina vzhľad tajgy až tundry. V dobách dochádzalo k otepleniu asi na dnešnú úroveň. Predpokladá sa, že ľudstvo sa dnes nachádza práve medzi dvoma ľadovými dobami. Usadzovali sa štrky, piesky a spraše. Vznikala pôda.

Život v ľadových dobách

Oblasti, ktoré pokrýval ľadovec boli prakticky bez akejkoľvek vegetácie. Počas chladných období boli do oblastí strednej Európy rozšírené rastliny, ktoré sú dnes typické pre arktické oblasti. V oblasti najviac ovplyvnenej blízkou prítomnosťou ľadovcov (v tundre) boli rozšírené machy, lišajníky, osemlupienková (podľa nej sa flóra typická pre chladné oblasti označuje tiež Dryasová flóra), zakrpatené vŕby a brezy. Teplejšiu oblasť stepí pokrývali trávy, kríkové vŕby a brezy, borievky, či zakrpatené borovice. V pásme lesov - tajge rástli najmä jedle a borovice. V oblastiach ďalej od ľadovcov sa nachádzalo mierne pásmo so zmiešanými alebo listnatými lesmi. Vo vývoji živočíchov boli najdôležitejšie . Počas ľadových dôb došlo k poklesu druhovej diverzity mäkkýšov. Z cicavcov v oblasti strednej Európy žili napríklad mamuty, srstnaté , kone, pižmone, soby a lumíky.

Život v medziľadových dobách

Typickým predstaviteľom fauny medziľadových dôb bol lesný , rozšírené tiež boli jeleňovité, medzi nimi aj obrovský megaloceros giganteus s rozpätím parohov až 3 metre, mačkovité šelmy, jaskynné levy, medvede, kone, hyeny. Pre ľadové aj medziľadové doby boli pomerne významné i hlodavce. Rozvíjali sa aj primáty a predkovia človeka.

Vývoj človeka

Na začiatku štvrtohôr žil človek vzpriamený (homo ). Živil sa prevažne rastlinnou potravou, používal kamenné nástroje a oheň, ktorý nevedel založiť. Asi pred tis. rokmi sa objavil človek rozumný (homo ). Neandertálec mal dokonalejšie nástroje, živil sa lovom a dorozumieval sa jednoduchou rečou. žil na konci poslednej ľadovej doby a najviac sa už podobal na dnešného človeka.

Život v štvrtohorách

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Treťohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štvrtohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Život v treťohorách: By Charles R. Knight [Public domain], via Wikimedia Commons