Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Vek Zeme a skameneliny

Doplň chýbajúce slová!

Skameneliny

Zem má približne 4,6 rokov. O tom ako, vyzeral život v minulých obdobiach zisťujeme zo (fosílii). Skamenelina je tvarovo dodnes zachovaný organizmu (kosť, zuby, drevo, škrupina...), po činnosti organizmu (odtlačky nôh, stopy po lození...), alebo takýto zvyšok presýtený nerastnými látkami (výplň schránok, skamenené drevo...) pochádzajúci z geologickej . Zriedkavo sú nachádzané zvyšky celých organizmov (mamuty v ľade, hmyz v jantári...).

Najčastejšími druhmi fosilizácie (skamenenia) sú:

  • skamenenie (v najužšom zmysle) – presýtenie nerastnými látkami
  • zuhoľnatenie – postupné ubúdanie kyslíka a vodíka z uhlíkatých látok v nevetranom prostredí
  • mumifikácia – presýtenie látkami konzervujúcimi mäkké časti tiel
  • inkrustácia – obalenie nerastnými zrazeninami
  • nahradenie organickej hmoty neorganickou

Skamenená lastúra

Vek hornín

 

(relatívny) vek hornín

Určuje sa ktorá vrstva (hornina) je a ktorá je mladšia. Pri neporušených vrstvách je staršia vrstva. Pre určenie relatívneho veku hornín sú dôležité skameneliny. Vedúce skameneliny v ideálnom prípade žili krátke obdobie ale na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny. Vedúca skamenelina je charakteristická pre určité vrstvy usadenín. Trilobity - prvohory, amonity - druhohory...

Spodná vrstva je staršia

vek hornín

 

Je počet od vzniku horniny. Určuje sa na základe rozpadu prvkov.

Vývoj Zeme

Podľa zmien v živej a neživej prírode sa vývoj Zeme rozdeľuje do geologických . Základné sú (od najstarších): prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory.

Geologická špirála vývoja Zeme

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu