Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Premena hornín a premenené horniny

Doplň chýbajúce slová!

Premena hornín

Premena hornín je vnútorný proces, pri ktorom sa menia fyzikálne a chemické vlastnosti horniny, najmä účinkami a teploty, ale aj chemickej aktivity roztokov a iných činiteľov v hlbších častiach zemskej kôry. Horniny vzniknuté týmto procesom sa nazývajú . Stupeň premeny hornín sa líši v závislosti od podmienok, pri miernych zmenách tlaku a teploty sa premenené horniny podobajú pôvodným, pri veľkých rozdieloch teplôt a tlaku sa ich pôvodné znaky celkom strácajú. Ak nastáva premena hornín iba na malej ploche (napr. pri styku hornín s roztavenými vyvretými horninami), nazýva sa premena, v prípade premeny na veľkých areáloch vo väčšej hĺbke sa nazýva premena. Charakteristická pre premenené horniny je (bridličnatý vzhľad - minerály vytvárajú v hornine pásikavý vzhľad).

Bridličnatý vzhľad horniny

Premenené horniny

(Doplň názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká z mierným zvýšením tlaku a teploty. Niekedy sa používal ako pokrývačska bridlica (na strechy domov).

Fylit

(Doplň názov nasledujúcej horniny.)

Pri vyššej teplote a tlaku vzniká z . Niekedy obsahuje granáty. Využíva sa max. ako stavebný kameň.

Svor

(Doplň názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká zo alebo žuly zvýšením teploty a tlaku. Využíva sa ako stavebný kameň, dlažobný kameň a štrk. Obsahuje kremeň sludy a živce. Môže obsahovať aj granáty.

Rula

(Doplň názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká premenou . Obsahuje minerál kalcit. Môže byť rôzne sfarbený. Využitie: kamenárstvo, pomníky, obklady, dlažby, sochy...

Mramorový obklad alebo dlažba

(Doplň názov nasledujúcej horniny.)

Je to chemická látka (C). Môže mať organický alebo anorganický pôvod. Využíva sa na výrobu nehorľavých a izolačných materiálov.

Grafit

(Doplň názov nasledujúcej horniny.)

Je najvýznamnejšou rudou, obsahuje až 72 % železa. Má vlastnosti. Vzniká premenou iných železných rúd.

Magnetit

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Metamorfóza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Premenené_horniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Fylit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Svor_(hornina) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rula 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mramor 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphic_rock 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rock_types

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Bridličnatosť: By Michael C. Rygel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Fylit 1: By Rama. (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons

Svor: By Clem Rutter, Rochester, Kent. [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rula: By Grabenstedt at nemčina Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Mramor: By Titus Tscharntke [Public domain], via Wikimedia Commons

Grafit: By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Magnetit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons