Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Doplň chýbajúce slová!

Z minerálov a hornín sa získavajú látky, ktoré sa využívajú na výrobu rôznych produktov, alebo sa využívajú v takom stave, ako sa nachádzajú v prírode. Takéto minerály a horniny nazývame suroviny. Tie, čo obsahujú kovy nazývame (rudné suroviny) a tie, čo neobsahujú kovy nazývame (nerudné suroviny). Ložiská nerastných surovín sú , preto je úlohou geológov hľadať nové. Na hľadanie využívajú rôzné metódy, napr. robia rozbory hornín a minerálov. Výsledky terénneho prieskumu zaznačujú do geologickej . Po prieskume ložiska, ak je dostatočne výdatné, nastáva v lomoch, povrchových alebo podzemných baniach. Niektoré suroviny sa získavajú pomocou - ropa, plyn, minerálne a termálne vody.

 

Rudy

Získavajú sa z nich , ktoré majú využitie v každodennom živote - plechy, hrnce, drôty, automobily, elektrotechnika...

Magnetit

( ruda)

Magnetit

Galenit

( ruda)

Galenit

Sfalerit

( ruda)

Sfalerit

Bauxit

( ruda)

Bauxit

Nerudy

 Neobsahujú , využívajú sa v stavebníctve, ako obklady, sochársky kameň, náhrobné kamene, obrubníky, výroba vápna a cementu, skla... Z niektorých sa získavá energia (energetické suroviny) - ropa, uhlie, zemný plyn, rádioaktívne suroviny.

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Štrk

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Piesok

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Mramorová stavba

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Žulový pomník

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Vápenec - výroba vápna a cementu

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Kaolinit (kaolín) - výroba porcelánu, keramiky, obkladačiek...

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Íl

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Sadrovec - výroba sadry

piesok (sklársky) (Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Sklo sa vyrába z kremičitého piesku

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Magnezit - výroba žiaruvzdorných materiálov

Energetické suroviny

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Ropa

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Uhlie

(Doplň názov suroviny zobrazenej na nasledujúcom obrázku.)

Horiaci zemný plyn

suroviny (Doplň názov surovín)

Uraninit - ruda uránu

 

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerastné_suroviny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerudy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Surovina

http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_materials

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Magnetit: By Archaeodontosaurus (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galenit: By Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Bauxit: By Martina Grosty (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Štrk: By Stan Zurek (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Piesok: I, Daniel Schwen [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Mramor: By AroundTheGlobe (Swaminarayan Sampraday [1]) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Žula: Photo by Tom Oates, 2009 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Kaolín: By GOKLuLe 盧樂 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Íl: By Siim Sepp [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Sadrovec: By Lysippos (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Sklársky piesok: By Daniel Ventura (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Magnezit: By Didier Descouens (Vlastné dielo) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Ropa: Glasbruch2007 at en.wikipedia [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons

Uhlie: Evelyn Simak [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Zemný plyn: By sfllaw [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

Uraninit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons