Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Neživá a živá príroda

Doplň chýbajúce slová!

James Hutton – zakladateľ modernej geológie

Neživá a živá príroda

Neživú prírodu tvorí:

 • žiarenie - tepelné a svetelné
 • vzduch
 • minerály, a pôda

Organizmy by nemohli žiť bez neživej prírody, potrebujú z neživej prírody:

 • na prežitie a udržanie vody v kvapalnom stave
 • na fotosyntézu
 • O2 na
 • CO2 na
 • na pitie
 • na uchytenie a výživu rastlín...

Vplyv organizmov na neživú prírodu:

 • vznik (organizmy sa podieľajú na tvorbe humusu)
 • hornín a minerálov (korene, lišajníky)
 • vznik (stromovité prasličky, plavúne a paprade)
 • vznik (ulity organizmov)
 • vplyv (globálne otepľovanie, ťažba surovín ...)

Význam neživej prírody pre človeka

suroviny - sú suroviny, ktoré človek získava z neživej prírody a využíva ich na výrobu produktov (železná ruda → železo).

Nerastné suroviny členíme na:

 • - vyroba kovov (bauxit - hliník, argentit - striebro ...)
 • - štrk, piesok, stavebný kameň, mramor, kamenná soľ, energetické suroviny (ropa, uhlie, zemný plyn, rádioaktívne suroviny)...

(z gréckych slov gé = zem + logos = slovo, náuka) je veda zaoberajúca sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Je to jedna z geovied. Odborníci zaoberajúci sa geológiou sú .

Význam geológie:

 • hľadanie vodných zdrojov
 • - podložie stavieb
 • hľadanie surovín a určenie veľkosti ložiska
 • predpovedanie potenciálne nebezpečných javov - výbuchy sopiek, zemetrasenia, zosuvy...
 • štúdium zemského telesa
 • - prieskum ložísk, určenie spôsobu ťažby
 • ochrana životného prostredia
 • štúdium jaskýň...

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu