Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Magmatická a sopečná činnosť

Odpovedaj písomne na otázky!

Schéma stavby sopky

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 1?

magmatický

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 3?

sopečný

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 6?

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 12?

prúd

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 14?

sopečný

Medzi aké geologické procesy patrí magmatická a sopečná činnosť?

geologické procesy

Ako sa nazývajú roztavené horniny pod zemským povrchom?

Ako nazývame horniny vzniknuté z magmy v hĺbke Zeme?

vyvreté horniny

Ako nazývame horniny vzniknuté z lávy na zemskom povrchu?

vyvreté horniny

Medzi aké horniny patrí žula?

vyvreté horniny

Medzi aké horniny patrí čadič?

vyvreté horniny

Ako nazývame roztavené horniny na zemskom povrchu?

Enable JavaScript