Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Minerály a horniny

Krištáľ

Odpovedaj písomne na otázky!

Ako nazývame jedným slovom väčšinou anorganickú rovnorodú prírodninu?

Koľko typov skupenstiev môže mať minerál (napíš číslom)?

Ako nazývame jedným slovom anorganickú rôznorodú prírodninu?

Ako sa nazýva veda skúmajúca minerály?

Ako sa nazýva veda skúmajúca horniny?

Medzi aké horniny podľa vzniku patrí žula?

Medzi aké horniny podľa vzniku patrí štrk?

Medzi aké horniny podľa vzniku patrí mramor?

Ktorý minerál je v zemskej kôre najrozšírenejší?

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Veľmi bežný mliečny kremeň

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Živec ortoklas

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Krištáľ

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Takmer dokonalá kocka pyritu veľkosti približne 4x4x4 cm

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Síra

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Žula

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Andezit

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Vápenec so skamenelinami

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Rula

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Minerál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralogy

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocks

http://en.wikipedia.org/wiki/Petrology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v aktivite:

Krištáľ: By JJ Harrison (jjharrison89@facebook.com) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Živec ortoklas: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Mliečny kremeň: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Krištáľ: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Síra: By Ben Mills (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kocka pyritu: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By Michael C. Rygel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Rula: By Pablo Alberto Salguero Quiles [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons