Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Globálne ekologické problémy

Fotovoltická elektráreň na výrobu elektriny zo slnečného žiarenia

Odpovedaj písomne na otázky!

Aká látka má vzorec O3?

Pred čím nás chráni ozón?

pred žiarením

Ktoré látky najviac poškodzujú ozónovú vrstvu?

a oxidy

Čo spôsobuje globálne otepľovanie?

zvyšovanie množstva v atmosfére

Čo je dôsledkom reakcie znečisťujúcich oxidov dusíka a síry so vzdušnou vlhkosťou?

Ako sa nazýva zmes hmly, dymu, prachu a plynov, vyskytujúca sa hlavne v mestách?

Ako sa nazýva odpad, ktorý ľudia produkujú v domácnostiach?

Ktoré sú hlavné spôsoby likvidácie odpadov?

sk a sp

Ktoré odpady sú najnebezpečnejšie?

t a r

Ako sa volá využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov?

Ako nazývame rozdelenie odpadu podľa jeho druhu (sklo, papier, železo...)?

Enable JavaScript