Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Biologická a ekologická rovnováha

Odpovedaj písomne na otázky!

Prieskum ekologickej rovnováhyAko nazývame vyvážený stav živých zložiek v ekosystéme - vyrovnaný vzťah (ideálne počty) producentov a konzumentov?

Čím sa udržuje biologická rovnováha v ekosystéme?

Akú väzbu vyjadruje výrok? Zväčšením počtu koristi sa zväčší počet predátorov.

Akú väzbu vyjadruje výrok? Zväčšením počtu predátorov sa zníži počet koristi.

Je ekosystém schopný vrátiť sa do rovnovážneho stavu po dočasnom narušení podmienok?

Ako sa nazýva schopnosť ekosystému udržať rovnovážny stav?

Môže človek narušiť ekologickú rovnováhu?

Môže rozumné hospodárenie prispieť k ekologickej rovnováhe v krajine?

Enable JavaScript