Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Ekosystém

Odpovedaj písomne na otázky!

Chov felzúm v umelom ekosystéme - teráriuČo tvoria spoločenstvá organizmov spolu s neživým prostredím?

Od čoho hlavne závisí zloženie spoločenstiev ekosystému?

od ekosystému

Ako rozdeľujeme ekosystémy podľa podmienok prostredia?

  • ekosystémy - tropický les, púšť, savana, les mierneho pásma, tundra, tajga, lúka, mokraď...
  • ekosystémy - jazerá, moria, oceány

Ako sa nazýva zmiešaná morská a riečna voda?

voda

Ako rozdeľujeme ekosystémy podľa vplyvu človeka?

  • (prírodné) - človek do nich zasahuje minimálne, je v nich prirodzený obeh látok a energie - les s minimálnym zásahom človeka, pleso...
  • (umelé) - vytvorené a udržiavané človekom - pole, záhrada...
  • - lúky, lesy s hospodárskou činnosťou...

Do akej skupiny organizmov patria rastliny?

Do akej skupiny organizmov patrí väčšina živočíchov?

Do akej skupiny organizmov patria baktérie a huby?

- reducenty

Aký význam majú v prírode producenty?

vytvárajú látky z

Ktoré organizmy viažu slnečnú energiu do organických látok?

Ktoré organizmy rozkladajú odumreté telá rastlín a živočíchov?

rozkladače -

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Felzuma: By Manuel Werner, Nürtingen, Germany [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons