Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Zemská kôra v pohybe

Odpovedaj písomne na otázky!

Pohyb litosférických dosiek

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 1?

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 2?

zemská

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 4?

zemská

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 5?

pohorie

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 7?

oceánska

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 8?

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 9?

oceánsky

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 12?

ostrovný

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 13?

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 14?

Čo spôsobuje pohyb litosférických dosiek?

premiestňovanie hmôt v

Po akej časti zemského plášťa sa pohybujú litosférické dosky?

po časti

Čo je príčinou pohybu hmôt v zemskom plášti?

Kde vzniká oceánska zemská kôra?

v

Ako nazývame podmorské pohorie?

oceánsky

Kde zaniká oceánska zemská kôra?

v oceánskych

Aké pohoria vznikajú vrásnením?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu