Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Prahory a starohory

Odpovedaj písomne na otázky!

Ako sa nazýva najstaršie obdobie vývoja Zeme?

Ako sa nazýva plynný obal Zeme?

Čo zapríčinilo vytváranie kráterov na Zemi v prahorách?

Čo je na nasledovnom obrázku?

Stromatolity v Austrálii

Ako nazývame najstaršie vápence?

Kedy začal na Zemi vznikať život?

približne pred 3,5 rokov

Prítomnosť ktorých organizmov dokazujú stromatolity?

Kde vznikol život?

v plytkých

Čo dalo možnosť pre vznik života?

prítomnosť najdôležitejších a dostatok

Čím sa živili prvé organizmy žijúce bez prítomnosti kyslíka?

živili sa látkami, ktoré vznikali voľne v prírode z anorganických zdrojov

Čo pomohlo zvyšovať podiel kyslíka v atmosfére?

Ako sa nazýva obdobie vývoja Zeme nasledujúce po prahorách?

Ktoré organizmy sa rozvíjali v starohorách?

organizmy s bunkovým , najmä riasy

Aké organizmy sa začali rozvíjať na konci starohôr?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prahory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Starohory

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Stromatolity v Austrálii: By C Eeckhout [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons