Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Horninový cyklus

Odpovedaj písomne na otázky!

Horninový cyklus

Ktoré slovo by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 1?

Ktoré slovo by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 2?

Ktoré slová by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 3?

horniny

Ktoré slovo by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 4?

Ktoré slovo by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 5?

Ktoré slová by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 6?

horniny

Ktoré slovo by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 7?

Ktoré slová by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 8?

horniny

Ktoré slovo by sme mohli napísať na obrázku namiesto čísla 9?

Čo spôsobuje horninový cyklus?

energia, zemské a zemská

Koľko rádovo trvá horninový cyklus?

rokov

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle (Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Horninový cyklus: By Woudloper/Woodwalker (I photoshopped this) [Public domain, Public domain, GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons