Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Usadené horniny

Odpovedaj písomne na otázky!

Ako sa nazývajú doskovité telesá do ktorých sa usádzajú usadené horniny?

Ako sa nazýva spodná staršia vrstva?

Aké horniny vznikajú usadzovaním úlomkov hornín a minerálov?

usadené horniny

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Štrk

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Piesok

Aké horniny vznikajú z tiel odumretých rastlín a živočíchov?

usadené horniny

Aké horniny vznikajú vylučovaním minerálnych látok z vody?

usadené horniny

Do akej skupiny hornín patria rašelina, vápenec, ropa a uhlie?

usadené horniny

Do akej skupiny hornín patria sadrovec, kamenná soľ, dolomit a travertín?

usadené horniny

Ktorá hornina vzniká stmelením štrku?

Ktorá hornina vzniká hlavne zo schránok organizmov?

Ktorá hornina vznikla z ihličnatých a listnatých stromov v rastúcich v treťohorách?

Ako sa nazýva hornina vzniknutá zo stromovitých prasličiek, plavúňov a papradí rastúcich v prvohorách?

Ako sa nazýva hornina vznikajúca vylúčením minerálnych látok v okolí prameňov minerálnych a termálnych vôd?

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Zlepenec

Ktorá hornina je na nasledujúcom obrázku?

Pieskovec

Enable JavaScript