Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry

Odpovedaj písomne na otázky!

Ako sa nazýva proces, pri ktorom sa plastické horniny ohýbajú?

Časti vrásy

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 1?

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 2?

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 3?

Aký typ zlomu je na nasledujúcom obrázku?

Posuv

Aký typ zlomu je na nasledujúcom obrázku?

Pokles

Aký typ zlomu je na nasledujúcom obrázku?

Prešmyk

Ako sa nazývajú stupňovité vyvýšeniny zoskupených zlomov?

Ako sa nazývajú stupňovité zníženiny zoskupených zlomov?

Ako sa nazýva preklopená vrása, zlomená a presunutá na určitú vzdialenosť?

Má nejaký význam poznanie porúch zemskej kôry?

Enable JavaScript