Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Odpovedaj písomne na otázky!

Chromit - ruda chrómu

Ktoré suroviny obsahujú kovy?

suroviny

Ktoré suroviny neobsahujú kovy?

suroviny

Ako sa najčastejšie získava ropa?

Ktorý kov sa získava z magnetitu?

Ktorý kov sa získava z galenitu?

Ktorý kov sa získava zo sfaleritu?

Ktorý kov sa získava z bauxitu?

Z čoho sa robia pálené tehly?

z ílovitej

Z čoho sa robí sklo?

z kremičitého

Medzi aké suroviny patrí ropa, uhlie a zemný plyn?

suroviny

Ako sa nazýva surovina na výrobu porcelánu, keramiky, obkladačiek...?

Z ktorej suroviny sa vyrába vápno a cement?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu