Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Olivín - častý minerál hlbinných vyvretých hornínOdpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Hlbinné vyvreté horniny vznikajú pomalým tuhnutím lávy.

Otázka 2

Hlbinné vyvreté horniny majú všesmerne zrnitú stavbu, sú viditeľné zrná minerálov, ktoré sú usporiadané nepravidelne.

Otázka 3

Žula je tvorená kremeňom, živcami a kalcitom.

Otázka 4

Výlevné vyvreté horniny vznikajú tuhnutím lávy na zemskom povrchu.

Otázka 5

Tuf vzniká stuhnutím magmy.

Otázka 6

Ryolit je pórovitý, vzniká z hustej lávy.

Viacnásobný výber

Otázka

Rýchlym stuhnutím lávy vznikajú sopečné sklá

Ktoré horniny sú hlbinné vyvreté?

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Z lávy vznikajú výlevné vyvreté horniny

Ktorá hornina vzniká z riedkej lávy?

Tip

Čadič

 

Spätná väzba

Otázka

Ktorá hornina vzniká z prechodnej lávy?

Tip

Andezit

 

Spätná väzba

Otázka

Ktorá hornina vzniká z hustej lávy?

Tip

Ryolit

 

Spätná väzba

Otázka

Ktoré horniny sú sopečné sklá?

Tip

Sopečné sklá vznikajú rýchlym stuhnutím lávy najmä vo vode.

Answers

žula, gabro, diorit

čadič, andezit, ryolit

obsidián, perlit

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu