Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Sopka Fuji-San (3776 m) v Japonsku

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Magma je zmes roztavených látok pod zemským povrchom.

Otázka 2

Teplota magmy je do 650 °C.

Otázka 3

Procesy súvisiace s magmou sa nazývajú magmatická činnosť.

Otázka 4

Pod zemským povrchom tuhne magma pomaly a tak vznikajú výlevné vyvreté horniny (napr. žula).

Otázka 5

Láva je roztavená hornina na povrchu Zeme.

Otázka 6

Stuhnutím lávy vznikajú hlbinné vyvreté horniny (napr. čadič).

Otázka 7

Príčinou výbuchu sopky je vysoký tlak plynov v magmatickom kozube.

Viacnásobný výber

Otázka

Ktoré možnosti zodpovedajú označeným častiam sopky na obrázku?

Schéma stavby sopky

Answers

1 - sopečný komín

2 - pôvodná geologická stavba

3 - magmatický krb

4 - základňa sopky

5 - nahromadenie magmy, ktorá sa nedostala na povrch

7 - popolové vrstvy

8 - úbočie sopky

9 - lávové vrstvy

11 - parazitický kráter

12 - prúd magmy

15 - popolový mrak

Spätná väzba