Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Libethenit je minerál medi.

Otázka 2

Hodrušit je minerál medi a bizmutu.

Otázka 3

Nálezisko drahého opálu je v Hodruši-Hámroch.

Tip

Drahý opál

Otázka 4

Aragonit je z dvoch kryštálov, vrchný je širší, spodný užší.

Tip

Aragonit

Otázka 5

Na nasledujúcom obrázku je libethenit.

Libethenit

Voľba odpovede

Otázka

Kde je nálezisko libethenitu?

Answers

v Hodruši-Hámroch

v Ľubietovej

v Dubníku pri Prešove

Spätná väzba

Otázka

Ktorý minerál sa vyskytuje v jaskyni neďaleko Ochtinej?

Answers

drahý opál

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je drahý opál?

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je žezlovitý kremeň?

Tip

  • holubníkový kremeň je z dvoch kryštálov, vrchný širší, spodný užší
  • žezlovitý kremeň je z dvoch kryštálov, vrchný užší, spodný širší

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Libethenit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hodrušit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Opál 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremeň  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Aragonit

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Libethenit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Drahý opál 2: By Parent Géry (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Holubníkový kremeň: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žezlovitý kremeň: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Aragonit na podložke: By Karelj (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons