Skip navigation

Cvičenia

Voľba odpovede

Otázka

Znečisťovaním životného prostredia neškodíme len sebe

Kde sa nachádza ozónová vrstva?

Answers

v atmosfére

v hydrosfére

v litosfére

Spätná väzba

Otázka

Aký vzorec má molekula ozónu?

Spätná väzba

Otázka

Pred čím nás chráni ozón?

Answers

pred infračerveným žiarením

pred ultrafialovým žiarením

pred ničím, je zbytočný

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva zadržiavanie tepla na Zemi vplyvom niektorých plynov?

Answers

nemá to špecifický názov

ozónová diera

skleníkový efekt

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva zmes hmly, dymu, prachu a plynov?

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva odpad, ktorý ľudia produkujú v domácnostiach?

Answers

nebezpečný odpad

komunálny odpad

rádioaktívny odpad

Spätná väzba

Otázka

Ako nazývame využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov?

Answers

skládkovanie

Spätná väzba

Otázka

Ako nazývame rozdelenie odpadu podľa druhu?

Answers

zbytočná robota

Spätná väzba

Popis dejov

Znečistenie vzduchu v Dubaji

Ako vzniká stenčenie ozónovej vrstvy až ozónová diera?

Ako vzniká skleníkový efekt?

Ako vzniká globálne otepľovanie?

Aké sú dôsledky globálneho otepľovania?

Ako vznikajú kyslé dažde a aké sú ich dôsledky?