Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Tiger usurijský - vrcholový článok potravového reťazcaOdpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Potravové vzťahy vyjadrujú potravové reťazce a potravové siete.

Otázka 2

Potravový reťazec vyjadruje prenos látok a energie medzi organizmami a neživým prostredím.

Otázka 3

Toto je parazitický potravový reťazec: rastlina (tráva) → bylinožravec (húsenica, koník) → mäsožravce (jašterica → had → sokol).

Otázka 4

Toto je rozkladný potravový reťazec: odumretý organizmus → huby → baktérie → prvoky → huby.

Otázka 5

Potravové reťazce vytvárajú potravové siete, ktoré vyjadrujú zložité potravové vzťahy v ekosystéme.

Otázka 6

Vzťah z hľadiska množstva odpadu medzi producentami a konzumentami vyjadruje potravová pyramída.

Otázka 7

Fázy vývoja ekosystému sú omladzovanie ekosystému, dozrievanie ekosystému a klimax.

Otázka 8

Klimax je neustálený stav nevyzretého ekosystému.

Popis obrázkov

Čo je na obrázku? Skús stručne popísať obrázok.

Potravové reťazce

Čo je na obrázku? Skús stručne popísať obrázok.

Potravová sieť

Čo je na obrázku? Skús stručne popísať obrázok.

Potravová pyramída

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravní_řetězec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_chain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_web 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Potravinový_reťazec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Tigre: By WikiImages [CC0], via Wikimedia Commons

Potravové reťazce: By chris 論 (through works of J. Patrick Fischer, C. Schuhmacher, Madprime, Luis Fernández García, Luis Miguel Bugallo Sánchez, chung-tung yeh, Susanne Heyer and Simon Andrews) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Potravová sieť: By LadyofHats (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Potravová pyramída: By Thompsma (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons