Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Prírodný ekosystém (Galapágy)

Vyber všetky suchozemské ekosystémy.

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Fregaty v prírodnom ekosystéme (Galapágy)

Ktorý ekosystém je sladkovodný s tečúcou vodou?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý ekosystém je prírodný?

Spätná väzba

Otázka

Do akej skupiny organizmov patria živočíchy?

Answers

Spätná väzba

Otázka

Do akej skupiny organizmov patria rastliny?

Answers

Spätná väzba

Otázka

Do akej skupiny organizmov patria baktérie a huby?

Answers

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Tulene: By Charlesjsharp (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Fregaty: By macraegi (Flickr: Quito & Galapagos 24 Apr - 6th May 2008) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons