Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Spoločenstvo koralového útesuOdpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Jednotlivé populácie organizmov vždy žijú osamote.

Otázka 2

Všetky populácie, ktoré žijú na určitom priestore v danom čase nazývame spoločenstvo organizmov.

Otázka 3

Každé spoločenstvo má určitú druhovú rozmanitosť, ktorá závisí od podmienok prostredia.

Otázka 4

Na poli je vyššia druhová pestrosť, ako v lese.

Otázka 5

V lesoch mierneho pásma je druhová pestrosť vyššia, ako v rovníkových pralesoch...

Otázka 6

Zloženie žiadneho spoločenstva sa v priebehu roka nemení.

Otázka 7

Veková štruktúra spoločenstiev sa v priebehu roka mení.

Otázka 8

Dominantné druhy majú len veľmi malé zastúpenie v spoločenstve.

Voľba odpovede

Otázka

Ktoré spoločenstvo je suchozemské?

Spätná väzba

Otázka

Aké spoločenstvo je na obrázku?

Spoločenstvo rastlín

Answers

spoločenstvo baktérii

spoločenstvo húb

spoločenstvo rastlín

spoločenstvo živočíchov

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je prírodné spoločenstvo?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spoločenstvo_(ekológia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biocenóza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocenose 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Spoločenstvo koralového útesu: By Cliff from Arlington, Virginia, USA (Coral FishUploaded by Magnus Manske) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Lúka: By Fluffball (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Morské spoločenstvo: By Fascinating Universe (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo rastlín: By Sten Porse (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Prírodné spoločenstvo: By ufoncz (http://www.flickr.com/photos/ufoncz/3848960128/) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Pole: By Alina Zienowicz (Ala z), e-mail (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons