Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Medzi živé (biotické) zložky prostredia patria organizmy a ich vzájomné vzťahy.

Otázka 2

Populáciu tvoria jedince rôznych druhov všetkých vývinových stupňov žijúce v určitom priestore a čase.

Otázka 3

Základnou jednotkou populácie je stádo a kŕdeľ.

Otázka 4

Na obrázku je populácia jesienky.

Jesienka - jedinec (rastlina)

Otázka 5

Na obrázku je populácia vrabca.

Populácia vrabcov

Otázka 6

Na obrázku je predátor.

Ľudská voš vlasová - vonkajší parazit

Otázka 7

Na obrázku je znázornený parazitizmus.

Symbióza klauna a sasanky - sasanka poskytuje klaunovi úkryt a klaun ochraňuje sasanku pred rybkami klipkami

Voľba odpovede

Otázka

Ako sa nazýva počet jedincov na jednotku plochy alebo objemu?

Answers

rast populácie

hustota populácie

veľkosť populácie

Spätná väzba

Otázka

Aký vzťah organizmov je znázornený na obrázku?

Konkurencia živočíchov pri napájadle

Answers

parazitizmus

Spätná väzba

Otázka

Aký vzťah organizmov je znázornený na obrázku?

Levy - predátory, zebra - korisť

Answers

parazitizmus

Spätná väzba

Otázka

Aký vzťah organizmov je znázornený na obrázku?

Vošky - vonkajšie parazity rastlín

Answers

parazitizmus

Spätná väzba

Otázka

Aký vzťah organizmov je znázornený na obrázku?

Symbióza mravcov a vošiek - mravce poskytujú ochranu a vošky sladký sekrét

Answers

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je znázornená populácia živočíchov?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_component 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Populácia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Populace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Competition_(biology) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Predace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Predation 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Parazitizmus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Symbióza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Jesienka: By Enrico Blasutto (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Jesienky: By Franz Xaver (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Vrabec: By Ariefrahman, (s.r.arief@facebook.com) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vrabce: By Alexander von Halem from Zeilitzheim, Germany (The Birds) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Zvieratá pri napájadle: By Gorgo (Photo taken by author) [Public domain], via Wikimedia Commons

Levy: By jeffrey sohn (Lion Kill Remains) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Vošky: By Sandy Rae (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Voš: By Gilles San Martin [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Mravec a vošky: By Stefan Wernli (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Klaun: By Janderk (Photographed by Jan Derk) [Public domain], via Wikimedia Commons