Skip navigation

Cvičenia

Slovné odpovede

Osvetlenie ľudských sídel spôsobuje tzv. svetelné znečistenieSkúste stručne odpovedať na otázky vlastnými slovami.

Čo najviac znečisťuje neživé zložky prostredia?

Ako vzniká kyslý dážď?

Aké dôsledky má kyslý dážď?

Čo znečisťuje vodu?

Čo je eutrofizácia vôd?

Aké sú dôsledky eutrofizácie vôd?

Čo znečisťuje pôdu?

Aké sú dôsledky znečistenej pôdy?