Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Kamufláž sépie - sfarbením sa prispôsobuje piesku

Z látok, ktoré tvoria telá živých organizmov, vyber tie, ktoré označujeme ako organické.

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Nájdeš na obrázku žabu? Je vemi dobre prispôsobená farbou prostrediu.

Ako sa volá veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom?

Spätná väzba

Otázka

Organizmy sa podmienkam prostredia dokážu do určitej miery prispôsobiť tvarom, farbou, veľkosťou, výživou, správaním... Akým cudzím slovom označujeme prispôsobivosť?

Answers

znášanlivosť

Spätná väzba

Otázka

Každý organizmus je schopný znášať určitý rozsah hodnôt ekologických faktorov. Akým iným slovom označujeme znášanlivosť?

Answers

prispôsobivosť

Spätná väzba

Otázka

Ktoré organizmy znášajú lepšie kolísanie hodnôt ekologických faktorov?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý organizmus znáša najväčší rozsah ekologických faktorov?

Spätná väzba