Skip navigation

Cvičenia

Pohoria - horniny - pásma

Prielom Hornádu v Slovenskom Raji

V aktivite sú oblasti a horniny, ktoré ich tvoria. Skús povedať k akým jednotkám a akému pásmu patria.

Oblasti a horniny:
  • časť Slovenského rudohoria, Volovské vrchy - prvohorné fylity, čadiče, ryolity
  • Slovenský raj a Slovenský kras - druhohorné vápence
Oblasti a horniny:
  • časť Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier, Veporské a Stolické vrchy - prvohorné premenené horniny a žula
  • Muránska planina - druhohorné vápence
Oblasti a horniny:
  • sú tvorené jadrom zo žuly alebo premenených hornín, na jadre sú vrstvy vápencov a dolomitov
  • Tatry, Malá a Veľká Fatra, Považský Inovec, Malé karpaty, Tribeč
Oblasti a horniny:
  • bradlo je skala z druhohorných vápencov, vyčnievajú z ílovcov a pieskovcov
  • časť Bielych Karpát, Považie, Orava, Pieniny
Oblasti a horniny:
  • flyš - striedanie pieskovcov a ílovcov
  • časť Bielych Karpát, Kysuce, časť Oravy, Čergov, Nízke Beskydy
Slánske vrchy, Vihorlat, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Poľana - andezity, ryolity, čadiče, tufy.
Kotliny a nížiny - ílovce, pieskovce, íly, piesky, štrky, vápence, hliny, spraše, ľadovcové usadeniny, travertíny.

Viacnásobný výber

Otázka

Schéma roklín v Slovenskom Raji

Ktoré pásma patria k starším geologickým jednotkám Slovenska?

Answers

gemerské pásmo

veporské pásmo

sopečné pohoria

pásmo jadrových pohorí

bradlové pásmo

kotliny a nížiny

flyšové pásmo

Spätná väzba