Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Prepoštská jaskyňa v Bojniciach - žili v nej neandertálci už pred 70 000 rokmi

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

V prahorách a starohorách na našom území bolo pravdepodobne more.

Otázka 2

Začiatkom prvohôr bola na väčšine územia Slovenska púšť.

Otázka 3

V prvohorných močiaroch vznikalo hnedé uhlie.

Otázka 4

Koncom prvohôr malo naše územie charakter pralesa s bujným životom.

Otázka 5

V druhohorách väčšina územia Slovenska bola pod hladinou Tethysu.

Otázka 6

Koncom druhohôr vznikla na našom území súš kaledónskym vrásnením.

Otázka 7

V treťohorách časť nášho územia pokrývalo more. Žili v ňom riasy, koraly, ježovky, lastúrniky, ulitníky, ryby, žraloky...

Otázka 8

V treťohorách na súši rástli palmy, figovníky, ihličnaté a listnaté stromy... Žili tu mastodonty, opice, predkovia koní, jeleňov, ale aj človeka.

Otázka 9

V treťohorách bolo podnebie studené (tundra).

Otázka 10

V treťohorných jazerách a močiaroch zo spadnutých stromov vznikalo čierne uhlie.

Otázka 11

V ľadových dobách na sever zasahoval kontinentálny ľadovec. Podnebie bolo chladné. V krajine prevládala chladná tundra. Na pohoriach boli horské ľadovce.

Otázka 12

V medziľadových dobách sa príroda podobala dnešnej. Vznikala pôda, výzdoba jaskýň, korytá riek, kotliny...

Otázka 13

Najmladšou sopkou na Slovensku je Gerlachovský štít.

Voľba odpovede

Otázka

Z ktorého obdobia sú numulity na obrázku?

Numulity z Bojníc

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva striedanie vrstiev pieskovcov a ílovcov.

Spätná väzba

Otázka

Ktorá je naša najmladšia sopka?

Tip

Putikov vŕšok

 

Answers

Putikov vŕšok

Lomnický štít

Spätná väzba

Otázka

Žili v štvrtohorách na našom území predkovia človeka?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia_Slovenska

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Prepoštská jaskyňa: vlastné dielo

Numulity: vlastné dielo

Putikov vŕšok: By Pelex (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons