Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Mapa a roky šírenia ľudí po Zemi

Vyber všetky možnosti, ktoré možno priradiť k treťohorám.

Answers

Obdobie pred 65,5 - 2,588 mil. rokov.

Začiatkom dosiahli kontinenty takmer ich dnešnú pozíciu.

Podnebie bolo typické periodickými poklesmi teplôt, ktoré vyúsťovali do ľadových dôb.

Z listnatých a ihličnatých stromov v močiaroch bez prístupu vzduchu vznikalo hnedé uhlie.

Počas chladných období boli do oblastí strednej Európy rozšírené rastliny, ktoré sú dnes typické pre arktické oblasti.

V oblasti najviac ovplyvnenej blízkou prítomnosťou ľadovcov (v tundre) boli rozšírené machy, lišajníky, dryádka osemlupienková, zakrpatené vŕby a brezy.

Usadzovaním odumretého planktónu na dne pokojných zátok vznikala ropa a zemný plyn.

Charakteristickým predstaviteľom jednoduchého života v moriach boli numulity.

Z cicavcov v oblasti strednej Európy žili napríklad mamuty, srstnaté nosorožce, kone, pižmone, soby a lumíky.

Dominantou morí boli kostnaté ryby a žraloky. Niektoré druhy, ako napr. karcharodon dosahovali obrovské rozmery.

Na súši nastal veľký rozvoj vtákov a cicavcov, pre ktorých nastalo vyhynutím dinosaurov priaznivejšie prostredie.

Typickým predstaviteľom fauny medziľadových dôb bol lesný slon, rozšírené tiež boli jeleňovité, medzi nimi aj obrovský megaloceros giganteus s rozpätím parohov až 3 metre, šabľozubé mačkovité šelmy, jaskynné levy, jaskynné medvede, kone, hyeny.

Rozvíjali sa aj primáty a predkovia človeka.

Z cicavcov sa začali rozvýjať hlodavce (vedúcimi skamenelinami sú ich zuby), hmyzožravce, kopytníky, chobotnáče, šelmy a predchodcovia opíc.

Vo flóre prevláda zastúpenie krytosemenných rastlín - javory, buky, duby, figovníky, magnólie, palmy... Rástli aj nahosemenné rastliny (ihličnany).

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Ako sa nazýva rastlina na obrázku?

Dryádka osemlupienková

Answers

zakrpatená vŕba

Spätná väzba

Otázka

Ktorý druh živočícha je na obrázku?

Mamut

Spätná väzba

Otázka

Ktorý druh živočícha je na obrázku?

Srstnatý nosorožec

Answers

srstnatý nosorožec

nosorožec oblečený v kožuchu

Spätná väzba

Otázka

Ktorý druh živočícha je na obrázku?

Pižmoň

Spätná väzba

Otázka

Ktorý druh živočícha je na obrázku?

Sob

Spätná väzba

Otázka

Ktorý druh živočícha je na obrázku?

Lumík

Answers

australopithecus

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je jaskynný lev?

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je australopithecus?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Treťohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štvrtohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mapa šírenia ľudí po Zemi: By Spreading_homo_sapiens.jpg: en:User: Altaileopardderivative work: Urutseg (Spreading_homo_sapiens.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Australopithecus: By Mpinedag (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dryádka: By User:Griensteidl (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Mamut: By Schuetze1988 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Srstnatý nosorožec: By Mauricio Antón [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Pižmoň: By Pethr at en.wikipedia [CC BY-SA 2.5-2.0-1.0, GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Sob: By Alexandre Buisse (Nattfodd) (self-made (http://www.alexandrebuisse.org)) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lumík: By Frode Inge Helland, 1987 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons

Šablozubý tiger: Sergiodlarosa [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Jaskynný lev: Sergiodlarosa [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Jaskynný medveď: Sergiodlarosa [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or FAL], via Wikimedia Commons

Tvár homa erecta: By reconstruction by John Gurche; photographed by Tim Evanson [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Kromaňonci: By Elapied at fr.wikipedia [CC BY-SA 2.0 fr or CC BY-SA 2.0 fr], from Wikimedia Commons