Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Predprvohorné stromatolity

Vyber všetky tvrdenia, ktoré platia pre prahory.

Answers

Začiatok je poznamenaný veľkou sopečnou aktivitou.

Došlo aj 2x ku globálnemu zaľadneniu - "Zem - snehová guľa".

Začali sa vytvárať zárodky budúcich kontinentov.

Atmosféra obsahovala omnoho menej kyslíka, ako v súčasnosti.

V atmosfére sa výraznejšie zvyšoval podiel kyslíka.

Meteority s priemerom až 100 km bombardovali Zem a vytvárali veľké krátery.

Vznikali najstaršie vápence - stromatolity.

Predpokladá sa vznik organizmov s bunkovým jadrom, najmä rias.

Vznik života.

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Predprvohorná rula (západná Austrália)

Ktoré obdobie vývoja Zeme bolo pred 2,5 mld. - 542 mil. rokov?

Spätná väzba

Otázka

Kde vznikol život?

Answers

v hlbokých oceánoch

v plytkých teplých moriach

na súši v tropických oblastiach

v polárnych oblastiach

Spätná väzba

Otázka

Čo je na obrázku?

Stromatolity v Austrálii

Answers

stromatolity

chleby vyhodené do rieky

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prahory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Starohory

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Predprvohorné stromatolity: By P. Carrara, NPS [Public domain], via Wikimedia Commons

Rula: By Graeme Churchard (GOC53) http://www.flickr.com/people/graeme/ [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Stromatolity v Austrálii: By C Eeckhout [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons